• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Vsetín

i
tisk
Vysvětlivka: Vzájemná inspirace, návody jak na to a poučení se z úspěchů, ale i chyb druhých, mají svůj význam a smysl.... +
Vsetín: Multikulturní aktivity v Masarykově veřejné knihovně Kulaté razítko
Cílem projektu je rozvoj multikulturních aktivit v Masarykově veřejné knihovně Vsetín. Vsetín je městem, kde je poměrně silně zastoupena vietnamská komunita a dále pak ukrajinská a mongolská. Najdou se zde také migranti z Kazachstánu, Ruska a dalších zemí. Jejich přítomnost si knihovna začala více uvědomovat díky kurzům výuky češtiny, které v knihovně organizuje Centrum pro integraci cizinců.

Vsetín: Město dává práci dlouhodobě nezaměstnaným
Ve Zdravém městě Vsetín se lze inspirovat jak pomoci nezaměstnaným s obnovením pracovních návyků a přitom zajistit čistější město.

Vsetín: Udržitelné finanční řízení města a jeho založených organizací Kulaté razítko
Na Vsetíně unikátně vylepšili přehled o ekonomických ukazatelích městem řízených organizací. Zásadní je přehlednost, pravidelnost a on-line informace o případných finančních potřebách s vazbou na rozpočet města.

Vsetín: Globální vzdělávání na základní škole
Základní škola Rokytnice na Vsetíně již několikátým rokem vyučuje žáky základům globálního rozvojového vzdělávání.

Vsetín: Manažerské účetnictví v podmínkách městského úřadu
Denní přehled pro vedení úřadu o plnění rozpočtu, meziroční srovnání trendů a mnohem více.

Vsetín: Veřejná služba nezaměstnaných
Veřejná služba jako možnost zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do veřejně prospěšné práce pro obec.

Vsetín: Dobrovolnická pracovní terapie v Azylovém domě Elim
Dobrovolnická činnost vykonávaná v rámci pracovní terapie azylového domu Elim.

Vsetín: Projekt "Skutečně zdravá škola"
Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází, jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí.

Vsetín: Fairtradové město  Kulaté razítko
Podpora výrobků a prodeje obyvatel rozvojových zemí

Vsetín: Cyklostezka Bečva - královna stezek Moravy
Podpora rozvoje regionu díky vytvoření infrastruktury pro měkkou turistiku.

Vsetín: Obnovy školních zahrad (projekt "Blíž k přírodě - blíž k sobě")
Přeshraniční spolupráce Vsetína a slovenské obce Pruské umožňuje českým a slovenským dětem navazovat nová přátelství v atraktivním prostředí nově rekonstruovaných školních areálů.

Vsetín: Ekologizace provozu úřadu a zavedení systému EMAS
Městský úřad integruje do svého provozu environmentální hlediska.

Vsetín: Kampaň "Den seniorů"
Kampaň motivující seniory k aktivnímu způsobu života

Vsetín: Cyklostezka jako součást průmyslové zóny
Inspirativní příklad, kdy je při výstavbě průmyslové zóny pamatováno také na zvýšenou dopravu, která s realizací záměru bezprostředně souvisí.

Vsetín: Index kvality života na sídlišti
Podstatou je vytvoření metodiky pro stanovení standardu kvality života na sídlištích, která by byla uplatnitelná i v ostatních městech ČR.

Vsetín: Kampaň Česko proti chudobě Kulaté razítko
Osvěta na veřejnosti a zejména zavedení problematiky do škol.

Vsetín: Projekty podpory zaměstnanosti
Aktivní postup města pomohl uchazečům o zaměstnání získat praxi a nové dovednosti.

Vsetín: Knihovna jako komunitní a vzdělávací centrum
Klasická funkce knihovny je zde doplněna o další aktivity a programy, které rozvíjejí místní komunitu a přispívají k sociálnímu začleňování

Vsetín: Ekologické audity škol a školských organizací
Ekologický audit představuje zmapování stavu ekologického myšlení a chování a úroveň energetického managementu

Vsetín: Grantový systém podpory města pro aktivity nevládních organizací
Grantový systém je stálým peněžním fondem, který přispívá na širokou škálu aktivit neziskových organizací


TISK
i