probíhá úprava stránek
  • naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

VsetínSpolečná témata › Udržitelná doprava  

Vsetín

i
tisk
Rok:  2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Indikátor Jednotka 2007

1. Bezpečnost dopravy a zdravý životní styl

Vsetín

1.1 Dopravní nehody - úrazy

Počet zranění pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod na 1000 obyvatel v rámci města/obce za kalendářní rok vysvětlivka >>
počet úrazů na 1000 obyvatel města/obce v roce 0,5
Vsetín

1.2 Cyklostezky, prvky pro cyklisty

Podíl délky tras s prvky pro cyklisty (jízdní pruh samostatný nebo doprovodná stezka pro cyklisty) z celkové délky silnic a komunikací v rámci města/obce vysvětlivka >>
% 5,2
Vsetín

1.3 Zklidnění dopravy ve městech

Podíl délky silnic a místních komunikací s uplatněním zklidnění dopravy typu „zóna 30km/h“ a nižší z celkové délky silnic a místních komunikací v rámci města/obce vysvětlivka >>
% 2,0

2. Doprava a životní prostředí

Vsetín

2.1 Alternativní paliva a biopaliva

Podíl výkonu MHD vybavené vozidly na alternativní paliva a biopaliva z celkového výkonu MHD za kal. rok (v osobokilometrech) vysvětlivka >>
% 0,0
Vsetín

2.2 Zábor plochy v souvislosti s dopravou v klidu (parkování)

Podíl parkovacích ploch (parkoviště a plochy parkovacích stání podél silnic a komunikací) na plochu zeleně ve městě/obci vysvětlivka >>
% 8,3
Vsetín

2.3 Doprava a územní rozvoj (propojení a vzájemná vazba rozvoje dopravy a územního rozvoje)

Existence dopravního plánu (plánu rozvoje dopravy) obce/města, který je v souladu prioritami územního plánu měst vysvětlivka >>
Ano/Ne Ne

3. Dopravní infrastruktura a podnikání

Vsetín

3.1 Investice do místní dopravní infrastruktury (oprava, údržba, výstavba – platí zejm. pro místní komunikace)

Podíl investic do místní dopravní infrastruktury na celkovém rozpočtu města/obce vysvětlivka >>
% 6,6

4. Způsob přepravy obyvatel

Vsetín

4.1 Mobilita a místní přeprava cestujících (sada ECI)

Průměrná denní vzdálenost cest obyvatel vysvětlivka >>
průměrný počet km na osobu 2,6
Vsetín

4.2 Podíl MHD na přepravě osob

Průměrný denní přepravní výkon MHD (průměrný počet přepravených osob za den v kalend. roce) v přepočtu na celkový počet obyvatel města vysvětlivka >>
% 19,5

5. Bezbariérovost dopravy

Vsetín

5.1 Bezbariérová MHD

Podíl výkonu MHD vybavené bezbariérovými vozidly z celkového výkonu MHD za kalend. rok (v osobokilometrech) vysvětlivka >>
% 23,5
Vsetín

5.2 Bezbariérové úpravy budov (pro vozíčkáře)

Podíl bezbariérově přístupných (pro vozíčkáře) veřejných budov z celkového počtu veřejných budov vysvětlivka >>
% 11,4
TISK
i