• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Vsetín

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak VsetínStrategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023
3.1 Zvyšovat urbanistickou kvalitu prostředí města Vsetína při respektování principů udržitelného rozvoje a v návaznosti na Koncepci bydlení města Vsetína viz dokument »
4.1 Zvyšovat efektivitu, otevřenost a transparentnost veřejné správy města Vsetína viz dokument »
4.2 Implementovat horizontální témata napříč jednotlivých priorit a cílů Strategického plánu rozvoje města Vsetína viz dokument »

Koncepce

Znak VsetínKoncepce kvality a šetrnosti k přírodě města Vsetín (2004)
B.1 Na zastupitelstvo, úřad či organizace a společnosti města se obrací mnoho občanů, pod-nikatelů, spolků a dalších organizací s žádostmi o zlepšení standardu poskytované služby (MHD, rychlost vyřizování žádostí atd.)... [pokračování viz komentář] viz dokument »
B.2 U prostředků, které město nebo jeho organizace a společnosti vynakládají, zajistit vždy účelné hospodaření s finančními prostředky a stejně tak i s majetkem města. viz dokument »
C.2 Základem pro spokojenost občanů a zákazníků a také pro hospodárnost a zajištění zdrojů je každodenní kvalitní činnost radnice (zastupitelstva, rady, výborů, komisí, úřadu), městské policie, technických služeb,... [pokračování viz komentář] viz dokument »
D.1 Jakákoli činnost se mnohem více daří, pokud se všichni zúčastnění snaží o posilování prostředí spolupráce, důvěry a zodpovědnosti... [pokračování viz komentář] viz dokument »
D.2 V dnešním stále složitějším světě je nutností osvojit si techniky, které radnici pomohou snadněji nalézat nebo financovat správná řešení pro občany... [pokračování viz komentář] viz dokument »
D.3 Nositeli a hybateli všech činností jsou lidé – jejich ochota, schopnosti, znalosti, dovednos-ti, kvalifikace. Pro úspěch je důležité rozvíjení dovedností a znalostí, zavádění nových metod a efektivních technologií. viz dokument »
TISK
i