• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Vsetín

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak VsetínStrategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023
2.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb, sociálního bydlení a služeb prevence kriminality na území města Vsetína v souladu s cíli komunitního plánu a souvisejících koncepcí města Vsetína a s důrazem na terénní a ambulantní služby viz dokument »
2.3 Zvyšovat pracovní uplatnitelnost nezaměstnaných osob, včetně znevýhodněných skupin osob, na trhu práce na území města Vsetína viz dokument »
2.4 Zlepšovat stav infrastruktury sportu, kultury a volného času a realizaci sportovních a volnočasových aktivit na území města Vsetína, a to včetně vazby na posilování sociální soudržnosti viz dokument »
3.1 Zvyšovat urbanistickou kvalitu prostředí města Vsetína při respektování principů udržitelného rozvoje a v návaznosti na Koncepci bydlení města Vsetína viz dokument »

Koncepce

Znak VsetínKoncepce kvality a šetrnosti k přírodě města Vsetín (2004)
A.2 Vytváříme podmínky pro zlepšování dostupnosti služeb, péče (včetně zdravotní a sociální), vzdělávání a možností spolkového, kulturního a duchovního života... [pokračování viz komentář] viz dokument »
A.4 Možnost získat odpovídající bydlení je pro život každého z nás důležité. Ti, kteří bydlení mají, chtějí žít v příjemném životním prostředí, v pěkném, čistém - upraveném městě. K tomu město v rámci svých zdrojů vytváří podmínky. viz dokument »
A.5 Ke spokojenosti přispívá prevence a bezpečnost. Město přímo nebo ve spolupráci s dalšími usiluje o prevenci a bezpečnost z hlediska kriminality, dopravní bezpečnosti i bezpečnosti z hlediska dodávek tepla, vody a ostatních médií. viz dokument »
TISK
i