• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ VYSOČINA

Vysvětlivka: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... +
tisk
i
KRAJ VYSOČINA zde nemá vložena žádná data... Ukázka možností systému viz: Měření úspěchů (Chrudim)
Dobrá praxe
Kraj Vysočina: Informační systém kvality ovzduší v kraji
Cílem projektu „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“ (ISKOV) je objektivně poskytovat veřejnosti aktuální informace o kvalitě ovzduší v systému on-line.

Kraj Vysočina: Přeshraniční projekt "MagNet" - spolupráce v místním udržitelném rozvoji
Cílem projektu je posílení spolupráce sítě obcí v krajích Jihomoravském, Jihočeském, Vysočina a v Dolním Rakousku, které jsou zapojené do využití nových nástrojů pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality života obyvatel. Projekt se věnuje tématům, která je třeba řešit v oblasti hospodářského oživení příhraničních oblastí a zamezení jejich dalšího vylidňování.

Kraj Vysočina: Analýza životního stylu a zdraví mládeže v kraji
Na základě Analýzy byly zjištěny zajímavé poznatky, na které Kraj Vysočina dále zaměří své aktivity nejen v oblasti zdraví. Na téměř stopadesáti stránkách jsme získali profil současného středoškolského studenta.

Kraj Vysočina: Krajská úklidová akce "Čistá Vysočina"
Už je tomu 10 let, co se společně staráme o to, aby bylo prostředí, ve kterém žijeme, čistší. V roce 2009 se poprvé více než 6 tisíc dobrovolníků vydalo do příkopů u silnic a na veřejná prostranství, aby přírodě odlehčili od odpadků a nepořádku.

Kraj Vysočina: Zásady Zastupitelstva pro poskytování dotací pro podporu udržitelného rozvoje a Zdraví 2020 Kulaté razítko
Pro poskytování krajských dotací na podporu platí ve Zdravém kraji jednotná pravidla.

Kraj Vysočina: Registr datových sítí
Registr sítí jako inovativní nástroj pro výměnu informací a sdílení insfrastruktury mezi subjekty veřejné správy.

Kraj Vysočina: Portál příspěvkových organizací kraje
Inspirujte se portálem, který Vysočina používá pro vzájemnou komunikaci a sledování a řízení aktivit Kraje a jeho příspěvkových organizací.

Kraj Vysočina: Zdravotní politika kraje - Program Zdraví 2020
Systémový dlouhodobý program pro podporu zdraví v kraji.

Kraj Vysočina: Ekologicky příznivý krajský úřad
"Nejlepší odpad je odpad, který vůbec nevznikne..."

Kraj Vysočina: Partnerství pro Vysočinu
Projekt umožnil identifikovat skutečné potřeby obyvatel kraje na základě partnerského dialogu a přetvořit je systémovým postupem v konkrétní návrhy projektů

Kraj Vysočina: Projekt Vysočina BezBariér
„Vysočina BezBariér“ je projekt, jehož cílem je vytvoření kvalitní informační základny, podávající přehled o stavu bezbariérových přístupů na celém území kraje
Indikátory ke Společným tématům
TISK
i