*
 • naše weby..
 • ..
 • .
pixel
 Logo ZK KRAJ VYSOČINA
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
FB stránky ZM
Politik programu Zdravý kraj
Ing. Bc. Martin Hyský
Telefon
+420 564 602 148
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Gabriela Šmikmátorová
Telefon
+420 564 602 586
E-mail
úvodní stránkaKRAJ VYSOČINA › Očima lidí  

KRAJ VYSOČINA

i
tisk
Nápověda: Rozhodování,města/obce/regionu by se mělo opírat o názory široké veřejnosti.... >>

Očima lidí

Největší priority
 • Informace nejsou aktualizovány po anketě

  "10P" - KRAJ VYSOČINA - Největší priority definované 14.11.2018 (Očima lidí)
  • Chránit vodu a její zadržení v krajině
  • řešit absenci lůžkového hospice
  • Řešit chybějící tarifní integraci a kvalitní dopravní obslužnost
  • Zachovat intenzivní zemědělskou výrobu (organická hmota v půdě, zadržení vody v krajině, zaměstnanost na venkově)
  • Zamezit odlivu (nedostatku) kvalifikované pracovní síly v regionu
  • Fórum mladých na úrovni Kraje Vysočina
  • podpořit preferenci Jihlavy jako krajského centra
  • snížit ohrožení personálního zajištění sociálních služeb v důsledku finančního podhodnocení
  • Zvýšit podporu (včetně finanční), programu prevence nemocí prioritně zaměřených na děti a mládež, seniory
  • zlepšit spolupráci subjektů s potenciálem vytvořit společné produkty cestovního ruchu
 • ..více
Plánování s veřejností
*