• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Politik programu Zdravý kraj
Ing. Bc. Martin Hyský
Telefon +420 564 602 148
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Gabriela Šmikmátorová
Telefon +420 564 602 586
E-mail

KRAJ VYSOČINA

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina (2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže a sportu
Datum schválení
29.3.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
DZVRVS 2016–2020 představuje strategický document v oblasti školství a vzdělávání v Kraji Vysočina. show
Implementace
DZKV si klade za cíl specifikovat prioritní cíle a úkoly pro následující období. K nim pak formuluje příslušné úkoly a opatření, která jsou rámcem a ukazatelem pro realizaci konkrétních projektů a podpůrných aktivit. show
Výchozí legislativa
Pořizován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky pro období 2015–2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0163/02/2016/ZK ze dne 29. března. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Ne Ročně neuvedeno
TISK
i