• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Politik programu Zdravý kraj
Ing. Bc. Martin Hyský
Telefon +420 564 602 148
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Gabriela Šmikmátorová
Telefon +420 564 602 586
E-mail

KRAJ VYSOČINA

Regionální inovační strategie Kraje Vysočina 2013-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje / Kraj Vysočina
Datum schválení
17.9.2013
Doba platnosti
2013 - 2020
Popis dokumentu
Dokument řeší možnosti rozvoje subjektů a lidských zdrojů v regionu v oblastech věda, výzkum a inovace. Součástí zpracování byl také rozsáhlý průzkum ve firmách, výzkumných a podpůrných institucích VaV. Struktura dokumentu: 1A - Inovační profil Kraje Vysočina show
Implementace
Dotační nástroje Kraje Vysočina
Rozvojové projekty, které jsou součástí přílohy č. 1

Harmonogram aktualizace dokumentu zatím není stanoven
Výchozí legislativa
Rozhodnutí samosprávy kraje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení 0386/05/2013/ZK
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument se skládá z více částí, jež jsou včetně samotné přílohy č.1 uloženy v Přílohách k dokumentu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano průběžně neuvedeno
TISK
i