• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ VYSOČINA

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Strategický dokument

Znak KRAJ VYSOČINARegionální inovační strategie Kraje Vysočina 2013-2020
C1 Podpora navázání mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních projektech VaV viz dokument »
Znak KRAJ VYSOČINAProgram Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina 2016-2020
6.1 Partnerství organizací s vlivem na zdraví a zdravý životní styl viz dokument »
6.2 Zastřešení a koordinace partnerů viz dokument »
7.3 Plánování pro zdraví na regionální úrovni viz dokument »
7.4 Iniciace a podpora vzniku a rozšíření programů a značky "Zdravý podnik", "Zdravý úřad" a "Zdravá nemocnice" viz dokument »
Znak KRAJ VYSOČINAKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina 2018-2025
7 Zvyšovat zapojení obcí, mikroregionů do místní Agendy 21 a Zdraví 2020 viz dokument »
TISK
i