• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ VYSOČINA

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Strategický dokument

Znak KRAJ VYSOČINARegionální inovační strategie Kraje Vysočina 2013-2020
A1 Zřízení kontaktních míst pro podporu spolupráce mezi privátním sektorem a VŠ viz dokument »
A2 Podpora komercializace výsledků výzkumu a vývoje viz dokument »
A3 Zakládání a rozvoj výzkumných klastrů viz dokument »
B1 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice viz dokument »
B2 Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích viz dokument »
B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání na ZŠ a SŠ viz dokument »
B4 Propagace a medializace problematiky VaVaI viz dokument »
C1 Podpora navázání mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních projektech VaV viz dokument »
Znak KRAJ VYSOČINAProgram Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina 2016-2020
3.3 Řešení problematiky dětí s ADHD a ADD viz dokument »
3.5 Aktivní trávení volného času dětí a mládeže, bezpečná školní hřiště viz dokument »
3.6 Aktivity zdravého životního stylu a programy podporující zdraví ve školách a školských zařízeních viz dokument »
4.4 Poskytování první pomoci viz dokument »
7.2 Rozvoj krajské sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ) viz dokument »
TISK
i