• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ VYSOČINA

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Strategický dokument

Znak KRAJ VYSOČINAProgram Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina 2016-2020
1.5 Prevence kouření a dalších závislostí (alkoholu, nelegálních návykových látek, nelátkových závislostí jako gamblerství atd.) viz dokument »
2.2 Prevence úrazů seniorů a řešení bariérovosti prostředí viz dokument »
4.3 Omezení domácího násilí viz dokument »
7.1 Kvalita životního prostředí, zdravé bydlení viz dokument »
7.5 Odbourávání bariér mezi většinovou společností a osobami se zdravotním postižením viz dokument »
TISK
i