• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znojmo

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ZnojmoAkční plán rozvoje města Znojmo 2019-2022
1.2 PODPOROVAT KVALITNÍ A DOSTUPNOU SÍŤ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO viz dokument »
1.3 ELIMINOVAT NEŽÁDOUCÍ SOCIÁLNÍ JEVY, PODPOROVAT RODINNÉ AKTIVITY A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ OBČANŮ VE MĚSTĚ viz dokument »
Znak ZnojmoStrategický plán rozvoje města Znojma 2016-2022
1.2 Podporovat kvalitní a dostupnou síť sociálních a zdravotních služeb v ORP Znojmo viz dokument »
1.3 Eliminovat nežádoucí sociální jevy, podporovat rodinné aktivity a zajištění bezpečí občanů ve městě viz dokument »

Koncepce

Znak ZnojmoProgram regenerace městské památkové rezervace Znojmo 2016-2020 [akt. 2015]
1.5 Sociální problémy (sociálně vyloučená lokalita se v MPR Znojmo nenachází) viz dokument »
Znak ZnojmoKoncepce rodinné politiky města Znojmo 2016-2019
1.1 Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině viz dokument »
1.2 Slučitelnost rodiny a zaměstnání viz dokument »
1.3 Podpora služeb pro rodiny viz dokument »
1.4 Podpora bezpečného prostředí pro rodiny viz dokument »
1.5 Osvětová a informační činnost viz dokument »
1.6 Institucionální zabezpečení rodinné politiky a monitoring viz dokument »
TISK
i