Národní síť Zdravých měst ČR


ŘEDITEL a KANCELÁŘ NSZM ČR

> ředitel NSZM ČR; Národní koordinátor Projektu Zdravé město / HCCZ Director; HCP National Coordinator
Ing. Petr Švec
+420 602 500 639
svec@nszm.cz

> vedoucí Kanceláře NSZM ČR, senior-manažer / Head of Office, senior-manager
Mgr. Jitka Boušková, +420 606 755 373, bouskova@nszm.cz

> vedoucí Úseku akcí Kanceláře NSZM ČR, senior-manažer / Head of Project Department, senior-manager
Mgr. Radka Švíková, +420 606 755 372, svikova@nszm.cz

> Konzultace pro obce a regiony / consultancy and support for members
Eva Poláčková, +420 602 126 213, polackova@nszm.cz
Mgr. Markéta Lexová, +420 732 153 171, lexova@nszm.cz

> Projektový management, administrativa projektů, akcí, a provoz / administration of projects, events
Mgr. Ondřej Kačaba, +420 602 701 270, kacaba@nszm.cz
Mgr. Adéla Petrová, +420 602 717 387, adela.petrova@nszm.cz

> Správa a vývoj info-systémů NSZM, projektové aktivity / database and info-systems, project activities
Ing. Jan Malík, malik@nszm.cz
David Novák, +420 606 755 387, novak@nszm.cz
Ing. Aleš Dresler, PhD., +420 606 181 385, dresler@nszm.cz

> Provozní ekonomika a účetní administrativa / office, project economy and administration
Kateřina Dolejšová, +420 606 755 371, dolejsova@nszm.cz
Nataša Šopková, +420 606 794 392, sopkova@nszm.cz
 

Kancelář NSZM ČR spolupracuje na plnění dílčích aktivit a úkolů s externími spolupracovníky a stážisty.NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz