Národní síť Zdravých měst ČR


[ kontakt ] ŘEDITEL a KANCELÁŘ NSZM ČR

Ředitel NSZM ČR; Národní koordinátor Projektu Zdravé město/ HCCZ Director; HCP National Coordinator

Ing. Petr Švec

+420 602 500 639
svec@nszm.cz


Kancelář NSZM ČR - ZÁKLADNÍ TÝM / HCCZ Office

> vedoucí Kanceláře NSZM ČR, senior-manažer, spolupráce s partnery, projekty, zahraničí / head of Office, senior-manager, foreign partners, projects
Mgr. Jitka Boušková, +420 606 755 373, bouskova@nszm.cz

> vedoucí Úseku projektů Kanceláře NSZM ČR, senior-manažer, spolupráce s partnery, akce / head of Project Department
Mgr. Radka Švíková, +420 606 755 372, svikova@nszm.cz

> projektový manažer / project administration
Mgr. Ivana Vaňková, +420 606 755 374, vankova@nszm.cz

> konzultant pro obce a regiony / consultancy and support for members
Eva Poláčková, +420 602 126 213, polackova@nszm.cz
Mgr. Markéta Lexová, +420 732 153 171, lexova@nszm.cz

> odborný pracovník pro ekonomiku a správu projektů / office/project economy and administration
Kateřina Dolejšová, +420 606 755 371, dolejsova@nszm.cz
Nataša Šopková, +420 606 794 392, sopkova@nszm.cz
Mgr. Adéla Petrová, +420 602 717 387, adela.petrova@nszm.cz

> odborný pracovník pro správu infosystémů / info systems management
David Novák, +420 606 755 387, novak@nszm.cz

Kancelář NSZM ČR na realizaci vybraných aktivit spolupracuje s dalšími odbornými pracovníky a experty, event. stážisty.NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2016; Server DtP verze 1.3570
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz