*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Český Brod
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Bc. Jakub Nekolný
Telefon
+420 321 612 113
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Petra Ištvániková
Telefon
+420 321 612 119
E-mail
 

Český Brod

Informace jsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Český Brod (2017-2018)

1. KO 1 VZHLED MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ + KO 4 BYDLENÍ

1.1 Zajištění kvalitní výsadby a údržby zeleně P

Popis / Komentář:
10P/2017

Náměty / Záměry:
Rozšíření pracovního týmu Technických služeb města Český Brod.

1.2 Výměna povrchu štěrkových ulic P

Popis / Komentář:
10P/2017

Náměty / Záměry:
Zmapování aktuálního stavu, vyčíslení finančních nákladů, shánění dotačních prostředků.

2. KO 3 DOPRAVA

2.1 Řešení bezpečného přechodu a výjezdu od nádraží na křižovatce u ZZN P

Popis / Komentář:
10P/2017

Náměty / Záměry:
Vypracování studie, nákup pozemků a areálu ZZN.

2.2 Umístění přechodu pro chodce v Žižkově ul. (u obchodu Barvy laky) P

Náměty / Záměry:
Zmapování terénu, projednání záměru na odboru dopravy, vyčíslení nákladů...

3. KO 5 ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.1 Zřízení taxi pro seniory

Popis / Komentář:
10P/2017

Náměty / Záměry:
Bude realizováno dotazníkové šetření mezi seniory. Dle výsledků se rozhodne o zřízení nové služby.

3.2 Rekonstrukce budov v areálu nemocnice P

Popis / Komentář:
10P/2017

Náměty / Záměry:
Pokračovat v dlouhodobém záměru obnovy rekonstrukce budov s využitím dotačních prostředků.

4. KO 6 BEZPEČNOST + KO 9 ŘÍZENÍ ROZVOJE, SPRÁVA MĚSTA A SPOLUPRÁCE

4.1 Proměna parku za nemocnicí na rekreační zónu s cyklostezkami a sportovišti P

Popis / Komentář:
2017/10P

5. KO 8 VZDĚLÁVÁNÍ

5.1 Rekonstrukce MŠ Kollárova

Popis / Komentář:
2017/10P

Náměty / Záměry:
Odbor rozvoje připravuje architektonickou soutěž na vybudování nové MŠ.

5.2 Rekonstrukce ZŠ pod domovem Anna

Popis / Komentář:
2017/10P

Náměty / Záměry:
Hledá se dotační titul.

5.3 Zajištění bezbariérového přístupu do knihovny - výtah (č.p. 1)

Popis / Komentář:
2017/10P

Náměty / Záměry:
Výtah bude vybudován v rámci rekonstrukce budovy čp. 1 na nám. Arnošta z Pardubic.

5.4 Doplnění materiálního vybavení ZŠ Tyršova

Popis / Komentář:
2017/10P

Náměty / Záměry:
Čeká se na dotační titul.

6. KO 10 REKREACE, SPORT, KULTURA, AKTIVITY VOLNÉHO ČASU

6.1 Vybudování cyklostezek P

Popis / Komentář:
2017/10P

Náměty / Záměry:
Hledá se dotační titul. Cyklostezky budou vybudovány ve spolupráci s obcemi v regionu Pošembeří.

6.2 Rekonstrukce sportovního areálu na Kutilce P

Popis / Komentář:
2017/10P

Náměty / Záměry:
Je zpracována studie, hledá se investor.

6.3 Rekonstrukce bazénu - koupaliště P

Popis / Komentář:
2017/10P

Náměty / Záměry:
Hledá se investor.

7. PANEL MLADÝCH (VŠECHNY OBLASTI)

7.1 Prohloubení spolupráce školních parlamentů s městem

Náměty / Záměry:
Město spolupracuje s místními SŠ v rámci aktivit ICM.

7.2 Vybudování zázemí pro volný čas náctiletých P

Popis / Komentář:
2017/10P

Náměty / Záměry:
Čeká se na vhodný dotační titul. Téma je ve fázi zpracování podkladů.

8. KO 2 PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY + KO 7 CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY

8.1 Rekonstrukce kostela sv.Havla

Popis / Komentář:
2017/10P

Náměty / Záměry:
Město Český Brod je aktivním členem pracovní skupiny, která má za cíl sehnat peníze na opravu kostela. Hledá se právní forma uskupení lidí a subjektů, která by aktivity zaštítila.
*