• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Dačice

i
tisk
Vysvětlivka: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... +
Dačice zde nemá vložena žádná data... Ukázka možností systému viz: Měření úspěchů (Chrudim)
Dobrá praxe
Dačice: Finanční analýza města jako veřejnoprávní korporace
Naším cílem bylo posoudit finanční pozici veřejnoprávní korporace Města Dačice, tj. města a jeho organizací. Na základě informací a dat získaných v průběhu zpracování analýz jsou navržena opatření vhodná pro udržení či zlepšení finančního zdraví veřejnoprávní korporace. Pro zpracování finančních analýz byla zvolena metoda multidimenzionálního ukazatele tzv. Komplexní ukazatel finančního zdraví.
Indikátory ke Společným tématům
TISK
i