• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kopřivnice

Koncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-2015 s výhledem do roku 2020

.. vyberte téma v dokumentu:
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví obyvatel
téma
Ekonomika a podnikání, cestovní ruch
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura, sport, volný čas
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Strategický dokument

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍKoncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-2015 s výhledem do roku 2020
Zpracovat návrh systému indikátorů a navazujících opatření pro řešení sucha a ochrany ekosystémů před jeho důsledky viz dokument »
Zdokonalit Databázi antropogenních a přírodních zdrojů rizik, které mohou vyvolat krizové situace ohrožující bezpečnost prostředí v geografickém informačním systému viz dokument »
Vytvořit systém indikátorů a kritérií pro určení vzniku krizové situaceohrožující životní prostředí a stanovit přijatelné míry rizika viz dokument »
Zpracovat návrh typového plánu pro krizovou situaci „Dlouhodobé sucho“ viz dokument »
Navrhnout způsob krizového řízení v případě sucha pro situaci, kdy vodoprávní úřad a odběratel vody jsou v různých samosprávních celcích viz dokument »
Analyzovat stávající typové plány pro řešení krizových situací z hlediska dopadů na bezpečnost životního prostředí a doplnit je o adaptační opatření, opatření zmírňující krizové znečištění ovzduší, vody a půdy nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a opatření proti působení úmyslně introdukovaných invazivních druhů rostlin živočichů a mikroorganizmů, biologických agens a přemnožení škůdců viz dokument »
Definovat cíle pro ochranu životního prostředí před ohrožením teroristickým útokem, identifikovat potenciální prostředky tohoto útoku a navrhnout účinná preventivní opatření viz dokument »
Stanovit mezní hodnoty nevratného poškození ekosystému a biodiverzity pro vyhlášení krizových stavů viz dokument »
Podporovat výzkum, vývoj a inovace v oblasti environmentální bezpečnosti viz dokument »
Zpracovat návrh právní úpravy zabezpečení meteorologické a hydrometeorologické služby viz dokument »
TISK
i