• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha-Dolní Měcholupy

Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Dolní Měcholupy (2018-2019)

Nová klubovna pro seniory

Obchvat Dolních Měcholup

Obnovení historických cest

Okamžitá reakce semaforu u školy

Osazení cyklostezky mobiliářem

Řešení křížení cyklostezky s ulicí Slatiny

Řešit pobyt bezdomovců v MČ

Snížení hluku na Kutnohorské

Vyčistit tůň a rybníček

Zachovat ZŠ Kutnohorská

TISK
i